Vergoedingen

Via werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Een coachingstraject is hiervoor een effectief en doelgerichte besteding.

Arbodienst van werkgever
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Aftrek belasting particulier
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Ziektekostenverzekering
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Informeer voor de mogelijkheden bij je ziektekostenverzekeraar.

UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiƫle middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je het coachtraject geheel of gedeeltelijk kunt bekostigen.

Studie- en bedrijfskosten ZZP-ers en werkgevers
Voor ondernemers geldt dat coaching aftrekbaar is voor de inkomsten-, vennootschap- en omzetbelasting.
Volgt u een training, opleiding, cursus, seminar of workshop die aantoonbaar leidt tot verdiepen van uw kennis, dan zijn dit zakelijke kosten die volledig aftrekbaar zijn.